„Csak az az ismeret érdemes a tudás névre,
aminek alkalmazásához is értünk.
A tudományban nincsenek könnyű és nehéz dolgok,
csak megértettek és meg nem értettek vannak.”

Öveges József

 

 Ez a mottónak választott idézet inspirálta a gimnázium tanárait, amikor több hónapos összehangolt előkészítő munkában összeállították a TÁMOP 3.1.3-11/2. kódszámú, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című felhívásra iskolánk pályázatát, a benyújtásra az intézmény fenntartója, a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ volt jogosult.

A "Csongrádi TErmészetTUDOmányos Diáklaboratórium" című pályázatban eltervezett fejlesztést 239 936 117 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték a bírálók.

A projekt keretében megvalósul egy, a természettudományos oktatáshoz kapcsolódó, kémia, fizika, biológia, természetföldrajz természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas középiskolai laboratórium korszerűsítése és felszerelése, a laboratórium működtetéséhez szükséges humánerőforrás alkalmazása, felkészítése, és továbbképzése, szervezett laboratóriumi foglalkozáskeretében általános iskolások fogadása, közép és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások szervezése, szaktanári segédletek, tanulói munkafüzetek kifejlesztése, az eredmények közzététele.

 Projektötletünket a 40 éves múltra visszatekintő sikeres fizika, majd az utóbbi évtizedben kiteljesedő, a többi természettudományos tárgyat,  informatikát is érintő átfogó tehetséggondozás, és az erre épülő reál tagozat, valamint a nyolcosztályos gimnáziumi osztályunk fizika, kémia, biológia, informatika és földrajz tárgyak terén gyűjtött tapasztalatainkra alapozva, a bevont általános iskolák pedagógusaival együttműködve dolgoztuk ki.

Pályázatunk rövid címe, TETUDOD, ez egyben  üzenet  is a diákoknak: a természettudományok nem unalmas, érthetetlen tudományok, hanem számtalan érdekes, izgalmas kísérleten keresztül megismerhetőek. Az így megszerzett ismeretek életük részét képezik, akár hétköznapi problémák megoldásánál is hasznos tudást jelentenek és segítik világunk megértését, belekóstolva a tudományos kísérleti munkába, olyan tudásra, készségekre tehetnek szert, mellyel könnyebben küzdhetik le a továbbtanulás során jelentkező akadályokat, és így előnyben lehetnek egyetemi tanulmányaik során is.
A projekt ideje alatt az elkészült laborban a gimnázium általános iskolák diákcsoportjait és természet-tudományos tantárgyakat tanító szaktanárait térítésmentesen fogadja egy előre eltervezett téma- és ütemterv szerint.
A laboratóriumban képzett laboratóriumi szaktanárok, laboránsok közreműködésével vezetik a foglalkozásokat, ahol elsődleges módszer a diákok tevékenykedtetése. Erre egy tanév alatt néhány egész délelőttös foglalkozás keretében kerül sor. A projekt ideje alatt az együttműködő iskolák szaktanárai számára a laboratórium működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a korszerű pedagógiai módszerek, az új oktatástechnikai eszközök használatára felkészítő 30 órás továbbképzést szervezünk, szintén térítésmentesen. A fenntartási időszakban az együttműködő iskolákból továbbra is térítésmentesen fogadunk diákcsoportokat, a projektidőszakhoz képest fele óraszámban.

 

Korábi nyertes projektünkben megvalósuló referencia intézményi szerepvállalásunk, és az arra való felkészülés elősegíti, hogy a közeljövőben eredményesen tudjunk szűkebb és tágabb környezetünkben az Öveges projekthez kapcsolódó disszeminációs rendezvényeket megvalósítani.