A 12.b humán tagozatos végzős gimnáziumi osztály  biológia tanóra keretében a környezetvédelem témakörében Vízvizsgálat, vízszennyezés hatásai című tananyagot dolgozták fel laboratóriumi keretek között.

Néhányuk középszintű érettségi vizsgát tesz biológia tantárgyból, számukra ezért fonto

s a gyakorlat, a többiek pedig mint környezethasználók készülnek a tudatos , környezetbarát életre.  A foglalkozás előkészítését Tajti Kata és Túri-Csányi Gréta laboránsok végezték.

A nagy létszámú csoport munkáját két pedagógus, Törökné Török Ildikó és Simon Tibor segítette.  A foglalkozás jó hangulatban, de nagyon hasznosan telt.

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános iskola nyolcadikos diákjai tömbösített tanórák keretében biológiához és fizikához kapcsolódó tanulókísérleti foglalkozáson vettek részt a gimnáziumban. Törökné Török Ildikó tanárnő irányításával az emberi keringéshez kapcsolódóan a diákok madárszívet boncoltak, saját metszetet készítettek, majd vérnyomásmérés és pulzusviszgálat egészített ki az előző gyakorlatokat. Fizikából Szabó László tanár úrral az elektromos áram témakörhöz kapcsolódtak a kísérletek, a diákok saját maguk állítottak össze áramköröket, mérték az áramerősséget és a feszültséget, Ohm- törvényéhez kapcsolódó megfigyeléseket végeztek.

Negyvenhat tízéves kisdiák érkezett a laboratóriumba, akik három csoportban, forgószinpadszerűen váltották egymást a programokon.  A rövid tanulókísérleteket életkori sajátosságaikat, előtanulmányaikat figyelembe véve állítottuk össze, így azok az időjárás elemeihez, a víz körforgásához, halmazállapotváltozásokhoz, oldódáshoz, égéshez és robotikához kapcsolódtak. Ők a Fény Nemzetközi Éve jegyében természetes és mesterséges fényforrásokat megfigyelve, az átlátszóság vizsgálatával és a robotikában használt fényszenzorok lehetőségeit ismerték meg.

A vidám délelőttről a képgalériában látható fotók számolnak be. 

A Koszta Jószef Általános Iskola hatodik osztályosai kihelyeztt tehetséggondozó szakkört tartottak a Csongrádi természetTUDOmányos Diáklaboratóriumban. Érdeklődési körüknek és az előttük álló aktuális versenykihívásnak megfelelően két tanulókísérleti témát választottak.

Törökné Török Ildikó vezetésével tanulmányozták a gyűrűsférgek mozgását, külső és belső testfelépítését. A megfigyelések során elsajátították a boncolás alapjait, megismerték a mikroszkóp használatát és a saját metszetkészítés örömét. A hatodikos gyerekek Tábori Levente Tanár Úr segítségével ismerkedtek a hidrogénnel. Megtanulták használni a borszeszégőt és azt is, hogyha cinkre sósavat öntünk, hidrogén keletkezik, ami levegővel keveredve durranógázt alkot. A gáz pici kémcsőbe vezetve, majd borszeszégő fölé tartva pukkanó hangot ad, amit a gyerekek nagyon élveztek. 

A téli szünet előtti utolsó héten  a Csongrádi Természettudományos Diáklaboratóriumban a Csongrádi Batsányi János Gimnázium  10.A és  11.F osztály mintegy 60 diákja különleges fizika órán vett részt.