A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának  Számítógépes Optimalizálás Tanszékén dolgozik iskolánk volt diákja Dr Blázsik Zoltán. 

A jelenlegi batsányisok számára a beszélgetés egyik fontos üzenete volt az érdeklődés különbözőségének elfogadása. Még a matematika, vagy egyéb tudományterületek iránt elkötelezett diákok is nagyon különbözhetnek abban, hogy egy látókörükbe kerülő témát, problémakört érdekesnek ítélnek-e? Aki igen, az igyekszik körbejárni, jobban megismerni, esetleg eredményt elérni az adott területen. De vajon ha megosztva mindezt egy vagy több diáktársával, akkor ők is hasonlóan éreznek majd?

2015. október 2-án igen érdekes előadáson vehettünk részt mi, batsányisok. Dr. Csörgő Tamás fizikus jött el hozzánk, hogy meséljen a kvarkfolyadékról és a Rubik kockáról.
Eleinte mi sem értettük, hogy a kettő hogyan kapcsolódik egymáshoz, de rövid időn belül megkaptuk a választ: a kvarkfolyadék modellezésére tökéletes a Rubik kocka. Az előadás során azt is megtudtuk, hogy 2014 eseményekben gazdag volt a fizikusok számára, hiszen Rubik Ernő 70. születésnapját ünnepelték a CERN tudományos intézet fennállásának 60. évfordulójával. Továbbá ugyanebben az évben lett 40 éves a Rubik kocka és 10 éves a kvarkfolyadék. 

2015. március 11-én iskolánk egy órás élő kapcsolatot létesített a CERN-nel, a részecskefizikai kutatások európai szervezetével, a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriumával.

Persze felvetődik a kérdés: egy diák hogyan értheti meg a fizika legfelső nyelvét? Szerencsére Szabó László tanár úr az élő kapcsolatot megelőző órában bevezetett minket az atomfizika alapjaiba. Szó volt a tudományág kialakulásáról, fejlődéséről, sugárzásokról, sőt még egyes pontoknál megállva, kísérleteket is láthattunk.

Természettudományos Önképző Körünk márciusi vendége Reszler-Fehér Mária volt, aki 2000 és 2004 között volt a Batsányi János Gimnázium diákja, majd a Szegedi Tudományegyetemen végzett biológusként, jelenleg a Csongrádi Természettudományos Diáklaboratórium munkatársaként segíti a batsányisok munkáját. Előadásában jelenlegi kutatási területéről, a  növényi stratégiákról és a parlagfű fegyverarzenáljáról hallhattunk, amelyeket azok a sikeres szaporodáshoz és túléléshez fejlesztettek ki.

2015. február 11-én a BJG Természettudományos Önképző Kör keretében két batsányis tanuló, Bálint Karola (12/F) és Ficsor Tamás (11/A) előadást tartott az informatika teremben.

Az előadás a mobil alkalmazásokról és azok fejlesztéséről szólt, Karola és Tamás komoly sikereket ért el ezen a területen különféle informatikai versenyeken.