A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának  Számítógépes Optimalizálás Tanszékén dolgozik iskolánk volt diákja Dr Blázsik Zoltán. 

A jelenlegi batsányisok számára a beszélgetés egyik fontos üzenete volt az érdeklődés különbözőségének elfogadása. Még a matematika, vagy egyéb tudományterületek iránt elkötelezett diákok is nagyon különbözhetnek abban, hogy egy látókörükbe kerülő témát, problémakört érdekesnek ítélnek-e? Aki igen, az igyekszik körbejárni, jobban megismerni, esetleg eredményt elérni az adott területen. De vajon ha megosztva mindezt egy vagy több diáktársával, akkor ők is hasonlóan éreznek majd?

A zöld tábla természetesen inspirált egy kis együttgondolkodást is: honnan jönnek a "sejtések", mit jelent a bizonyítás? A teljes indukció módszerével megkezdett gondolatmenet jó apropót jelentett, hogy az itt hallottak még legalább egy matematika órán újból szóba kerüljenek.

Praktikus kérdésekről is hallottunk, pl megtudtuk azt is, hogy az informatikát tanuló diákok legtöbbször  már a tanulmányaik elejétől kezdve munkát vállalnak, amivel okosan kell élni a diáknak, hiszen a hosszútávú érdeke az, hogy magasabb szintű diplomát szerezzen, ami munka mellett sokszor nem egyszerű.

Az előadás után a gimnázium ma már nyugdíjas matematika tanárai és a téma iránt érdeklődő vendégek körében kötelen beszélgetésre került sor. A régi diákévek emlékének felidézése mellett a hazai  matematikai tudományos kutatás irányvonaláról, a legfrisebb eredményekről is szó esett.

Az egyetemi képzésről, a tudományról alkotott elképzelésekről szólva Dr. Blázsik Zoltán az alábbi filmeket ajánlotta diákjaink figyelmébe.