A 12 együttműködő partner intézmény, részletesen:

Iskola neve:

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye

Bokrosi Általános Iskola

címe:

6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 29.

honlap:

http://www.boksuli.hu

igazgató:

Cseri Gábor

tagintézmény-vezető

Maszlag Tiborné

bemutatás:

A Bokrosi Általános Iskola Csongrádtól 12 km-re található, de Csongrád közigazgatásához tartozik. Az iskola a városrész kulturális központja, itt rendezik meg a hagyományos ünnepségeket. A 73 fős gyermekközpontú oktatással rendelkező iskola családias hangulatú. A tanulók több mint fele tanyákon él. Az itt élő gyerekek természetszeretetére, a tapasztalatok útján szerzett ismeretekre jól építhetnek a pedagógusok. Az iskola 7 évvel ezelőtt új ebédlővel, tornateremmel és az elmúlt tanévben pedig a TIOP infokommunikációs eszközeivel bővült.

 

Iskola neve:

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye

Szent László Általános Iskola

címe:

6647 Csanytelek, Szent László út 4/a

honlap:

http://www.csongrad.hu/iskolak/node/9

igazgató:

Cseri Gábor

tagintézmény-vezető:

Szabó Ferenc

bemutatás:

Egy iskola életében minden tanév újabb és újabb kihívások sorozata, amelyeknek valómegfelelés mértéke eldönti, hogy egyszerűen csak az „életben maradás”, az „egy helyben toporgás” vagy egy újabb előrelépés jegyében telik-e el az aktuális tanév. meg. Iskolánk célja, hogy az oktatási törvény és saját hagyományai szerint nyújtson olyan egységes, korszerű, stabil, továbbfejleszthető ismereteket, képességeket, készségeket, amelyek megfelelő alapot adnak a középiskolai tanulmányokhoz és a mindennapi élethez. Ezt szolgálják azok a nevelési-oktatási feladatok, amelyeket évről-évre  kitűztünk e célok megvalósítása érdekében.
Az iskolában 183 diák tanul. Magas a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók száma. Az iskola 2008 óta működteti az IPR programot. Az elmúlt tanévben energetikai felújítások során kicserélték a nyílászárókat, megújult a tetőszerkezet és elkészült a hőszigetelés. Az iskola a TÁMOP és a TIOP pályázatokon is részt vett. Komolyan veszik a gyerekek tudatos környezeti nevelését, amelyet számos program is bizonyít: szelektív hulladékgyűjtés, parkosítás, madáretetők kihelyezése, egészségnap, kerékpártúrák és kirándulások.

 

Iskola neve:

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye

Ének-Zenei Álalános Iskola

címe:

6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.

honlap:

http://www.enek.csongrad.hu

igazgató:

Cseri Gábor

tagintézmény-vezető

Ötvösné Szeri Erzsébet

bemutatás:

Az iskolának a város egyik legszebb szecessziós épülete ad otthont. Jellemző a családias, szeretetteljes, nevelő légkör. 8 osztályos iskola -az 1-2. évfolyamon iskolaotthonos osztályokkal. Fontosnak tartják, hogy megkönnyítsék a gyerekek számára az „átmenetet” az óvodából az iskolába. Tapasztalt, megújulásra nyitott, 2006-ban „Pedagógiai-díj”-jal kitüntetett nevelőtestület.

Emelt szintű ének-zene oktatás

A természetismeret emelt óraszámú oktatása (ebbe az osztályba várják azokat a nagycsoportos óvodásokat, akiket érdekelnek a bennünket körülvevő világ természeti jelenségei). Iskolánk 1994 óta a Környezetvédelmi Minisztérium programja alapján Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont.

Az ÖKOISKOLA cím birtokosaként minden tantárgyi órán, tanórán kívül fontosnak tartják a környezeti nevelést, a környezetvédelmet, az egészséges életmódra nevelést.

A COMENIUS I. minőségfejlesztő programot sikeresen teljesítették, a rendszer kiépítése során szerzett tapasztalatokat használják céljaik elérése érdekében.

Tantervükben a néptánc és a dráma órák bevezetésre kerültek

A tanítási órákba beépítették a könyvtárhasználati ismeretek oktatását. Jól felszerelt iskolai könyvtáruk az olvasóvá nevelés fontos központja.

Az iskola sportélete aktív, eredményeik kiemelkedőek.

Fejlesztő foglalkozások a tanulási, magatartási, beilleszkedési gondokkal küzdő gyerekek számára, korszerűen felszerelt fejlesztő teremben. Az IPR pályázattal az integrált nevelést segítik az osztályfőnökök, nevelők.

Sikeres pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/02) eredményeként kompetenciaalapú oktatás keretében történik a matematika és a szövegértés, szövegalkotás, az idegen nyelv oktatása.

 • Kirándulások, erdei iskola szervezése.
 • Társas zenélés (fúvószenekar, vonószenekar).
 • Hitoktatás ( katolikus, református).

2007-ben kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény lett

 

Iskola neve:

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye

László Gyula Általános Iskola

címe:

6645 Felgyő Széchenyi út 3.

honlap:

http://www.laszlo.csongrad.hu

igazgató:

Cseri Gábor

tagintézmény-vezető

Túriné Gyovai Éva

bemutatás:

Az iskola Felgyőn, Csongrádtól 8 km-re található. Családias légkörű, gyermekközpontú iskolában 110 gyerek jár. Sok tanuló a környező tanyákról jár be. Az iskola eszközparkja pályázatok révén (TÁMOP, TIOP) jól felszerelt. Az iskola szellemiségében, oktatásában nagy hangsúlyt helyez a modern tanulásszervezés módszertanára. Az inkluzív oktatás, nevelés fontos iskolánkban, hiszen sok SNI,  hátrányos, vagy halmozottan hátrányos tanuló.   Az oktatási célok között szerepel a természettudományos tantárgyak gyakorlatias, a megismerésen alapuló oktatása.

 

Iskola neve:

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye

Piroskavárosi Általános Iskola

címe:

6640 Csongrád, Piroska János tér 3.

honlap:

http://www.piroska.csongrad.hu

igazgató:

Cseri Gábor

tagintézmény-vezető

Dr. Nádudvari Tiborné

bemutatás:

Az a környezet, amelyben az intézmény áll, meghatározza az iskola küldetését, feladatát. A Szent József plébánia és templom mellett 1926 óta mindig iskola létezett, előbb az egyház, majd az állam kezelésében.
Az iskola a város kulturális központja volt, és maradt egészen napjainkig. Jó együttműködésünk összetartó erőt jelent a városrész lakói számára. A nevelőtestület a legfontosabbnak a keresztény értékrend közvetítését és az ember-, a gyermekközpontú nevelés megvalósítását érzi. Ezt döntő módon a pedagógus egyéniségének kisugárzása biztosítja. A tantestület ilyen elhivatott személyiségekből áll, akiknek legnagyobb erőssége az emberi tényező.
Pedagógiai hitvallásunk másik fontos tényezője, hogy segítsék a hátrányos helyzetből induló gyermekek beilleszkedését az őket körül vevő világba, pótolva a hiányosságokat.
A nevelés és az oktatás terén is olyan stabil, nélkülözhetetlen ismereteket és készségeket sajátíttatnak el, melyeket a tanulók jól tudnak alkalmazni minden élethelyzetben. Ebben a legfontosabb hatása pedagógusok személyes példamutatásának van.

Az iskola

 • 11 osztállyal és 8 napközis csoporttal működik, melyek többsége kis létszámú gyarapodó tanulói létszáma ellenére is bensőséges, családias légkörű
 • minden tanulót személyesen ismernek, törődnek életük apró, kis mozzanataival
 • hagyományos emberi értékeket közvetít (szeretet, jóság, megértés, tisztelet stb.), melynek alapja az elfogadó magatartás
 • nevelőtest jó szakmai felkészültsége mellett kiváló empatikus képességgel rendelkezik
 •  minden a gyermekekért, a gyermekekkel és a szülőkkel együtt történik

 

Iskola neve:

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye

Tömörkény István Általános Iskola

címe:

6646 Tömörkény, Petőfi Sándor út 9/a

honlap:

http://www.csongrad.hu/iskolak/toemoerkeny.html

igazgató:

Cseri Gábor

tagintézmény-vezető

Váradi Gáborné

bemutatás:

A 1869-es lélekszámú település egyetlen oktatási intézménye, melynek létszáma 109 fő. Beiskolázási körzete elsősorban Tömörkény község bel- és külterülete, Pálmonostora, Aranyhegy. (A külterületről bejárók aránya 40%). A község kulturális központja, programjai a családokkal tartott szoros kapcsolat révén nagy hangsúlyt helyez a hagyományokra, ünnepekre. A pedagógusok számára szervezett módszertani képzések mellett az iskola megújulását a TIOP pályázat eszközei jelentették.

 

Iskola neve:

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye

Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon

címe:

6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.

honlap:

http://www.szechenyi.csongrad.hu

igazgató:

Cseri Gábor

tagintézmény-vezető

Csüllögné Balogh Judit

bemutatás:

Az oktatás évfolyamonként egy-egy osztályban zajlik. Az alsó tagozaton az elmúlt  időszak pedagógiai irányzatait követve vegyes módszerekkel, játékos formában, drámapedagógiai elemekkel színesítve folyik az oktatás. Személyre szabott, differenciált feladatokkal segítik a diákok munkáját. A TÁMOP 3.2.1.4 pályázatnak köszönhetően a kompetencia alapú oktatás is színesíti mindennapjaikat. A felső tagozaton a kooperatív tanulási technikák elsajátítása segíti a tananyag feldolgozását.

Nagy hangsúlyt fektetnek a felzárkóztatásra, fejlesztésre és a tehetséggondozásra. Az integrált pedagógiai program ( IPR ) lehetőséget ad a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésében.

Fontosnak tartják a hagyományok, művészetek ápolását! A Széchenyi-napok rendezvény sorozatai, az országban egyedülálló helytörténeti múzeumuk, iskolagalériájuk mind ezt a célt szolgálják.

Iskolamúzeumuk évről-évre sok helyi és vidéki látogatót vonz.

Az iskolakert, madárbarát kert, mely a város iskolái közül csak itt található, a tavasz eljövetelével megújul és mint biokert segíti és formálja a gyermekek környezeti szemléletét, számos tevékenységnek adva otthont.

A természet megszerettetése, a környezet védelme manapság fontos feladata mindenkinek! Az iskola az elsők között és azóta is töretlenül, immár 50 éve táboroztatja diákjait minden nyáron.

 

Iskola neve:

Kiss Bálint Református Általános Iskola

címe:

6600 Szentes, Kossuth tér 2.

honlap:

http://www.kissbalint.hu/iskola

igazgató:

Karikó-Tóth Tibor

bemutatás:

Ebben a nagy múltú általános iskolában folyó munkát hűen tükrözi az iskola célkitűzése:” Célunk nem lehet más, mint hogy az iskolánk sokszínű kínálata és a protestantizmus évszázados haladó szellemisége, az épület falain belül uralkodó szeretetteljes légkör népszerű legyen a szülők és gyermekeik körében. Református szellemiségű, gyermekközpontú iskola a kor szellemének megfelelő gyakorlatias életre neveljen.”

 

Iskola neve:

Koszta József Általános Iskola

címe:

Köztársaság u. 6.

honlap:

http://www.koszta-szentes.hu

igazgató:

Szemerédi András

bemutatás:

A szentesi  Koszta József általános Iskolával is nagyon jó kapcsolatot tartunk. Több alkalommal tartottunk már ott kísérletezős órákat és a mi gimnáziumi Kísérletező délutánjainkat, versenyeinket is szívesen látogatják a diákok és tanáraik. Idézek az iskola honlapjáról:

 „Nevelőink nagy figyelmet fordítanak a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Bizonyítják ezt az egyénre szabott fejlesztő foglalkozások, iskolapszichológusi megsegítések, valamint a területi, megyei és országos versenyeken elért szép eredmények. A versenyzés nem kötelező! Szeretnénk megtanítani gyermekeinket arra, hogy nemcsak a győzelem a fontos; de a felkészülés, az együttdolgozás, a versenyhelyzet is személyiségfejlesztő hatású.”

 

Iskola neve:

Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola

címe:

6640 Kossuth tér 6.

honlap:

http://www.csongrad.hu/nagyboldogasszony

igazgató:

Tarjányiné Csatári Márta

bemutatás:

Hit, Közösségépítés, hiteles példaadás, lelkiismeretesség, következetesség: ebben az öt szóban tömören összefoglalhatók a 150 éves iskola nevelésének alapelvei.

Legfőbb céljaink:

 • Felkészítés a valós életre, továbbtanulásra,
 • Tehetségek felfedezése, támogatása,
 • Egyéni bánásmód, egyéniség tiszteletben tartása (amíg az a többség érdekeit nem sérti),
 • Kiegyensúlyozott, derűs, szeretetteljes iskolai légkör,
 • Megfelelő értékrend kialakítása, amelyben az emberi kultúra általános alapértékei meghatározóak,

Igényes magatartás és környezetkultúra megvalósításával, az egészséges életvitel igényeinek megalapozásával, a családját, városát és hazáját tisztelő, megbecsülő fiatalok nevelését vállaljuk.

 

Iskola neve:

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi tagintézménye

címe:

6640 Csongrád, Kereszt tér. 1.

honlap:

http://kozmutzaflora.hu

igazgató:

Megyesi Istvánné

tagintézmény-vezető

Petrityné Zsótér Erika

bemutatás:

Az intézmény az 1951/52-es tanév óta, 58 éve áll az értelmileg sérült gyermekek szolgálatában. 1972-től látja el a sajátos nevelési igényű (értelmében akadályozott - középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók nevelését - oktatását - habilitációját a gyógypedagógiai óvodától a készségfejlesztő speciális szakiskoláig. A tanulólétszám napjainkban: 145-150 fő. Ambuláns ellátással illetve napi iskoláztatással foglalkoztatja a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekeket is. Beiskolázási körzete: Csongrád megye, de határon túli növendékeket is fogad. A vidéki tanulóknak diákotthoni ellátást biztosít. A különleges gyermekotthonban teljeskörű ellátást nyújt 16 fő, gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő értelmileg akadályozott kiskorú és utógondozott számára.

A 2007.szeptemberi összevonás óta az intézmény tagintézményei: Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola Szentes és Csongrád.

 

Iskola neve:

Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár

címe:

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.

honlap:

http://www.alpariskola.hu

igazgató:

Gibárszki Sándorné

bemutatás:

Az alpári általános iskolát az ÖKOISKOLA hálózaton belüli munkánk során ismertük meg ill. minden évben érkezik onnan hozzánk diák. „75 éve működik az iskola, amely alatt többször fordult a történelem kereke, de az iskola minden körülmények között teljesítette feladatát: nevelt és oktatott. Tantestülete otthont teremtett a tanuláshoz; hozzáértésével, jóságával–olykor szigorával–lehetőséget adott a szakszerű ismeretszerzéshez. Voltak időszakok, amikor ennek a feladatnak a teljesítése megpróbáltatást rótt tanítóra és tanulóra egyaránt, de a nehézségek ellenére mindenki végezte a munkáját: ki jól, ki kevésbé jól.”