A téli szünet előtti utolsó héten  a Csongrádi Természettudományos Diáklaboratóriumban a Csongrádi Batsányi János Gimnázium  10.A és  11.F osztály mintegy 60 diákja különleges fizika órán vett részt. 

A diákok az eddigi megszokott tanári vezetéssel történő tanulókísérletek helyett önállóan végezték el azt az ismert vagy ismeretlen kísérletet, amely sorszáma a  laboratóriumi karácsonyfa alatt várta őket. A diákok először meglepődve álltak a feladatok előtt, de utána felismerve a helyzet különlegességét, nagyon ügyesen megoldották a tanáraiktól  „karácsonyra” kapott feladatokat. Egyesek  a kaloriméter hőkapacitását, mások a Mikola-csőben mozgó buborék sebességét határozták meg, a matematikai  fonálinga lengésidejét mérték, az anyagok hőtágulását vizsgálták, elektromos áramkört, illetve elektrokémiai feszültségsort állítottak össze. A laboratóriumi szaktanárok (Törökné Török Ildikó, Szabó László és Gilicze Tamás) és a laboránsok (Reszler-Fehér Mária és Susánszki Anikó) nagy munkával készültek erre az alkalomra, illetve  nagy odafigyeléssel és kíváncsisággal segítették a „karácsonyi” óra alatt az egy-egy pici segítséget kérő diákokat. Az órák  különlegességét még a háttérben szóló karácsonyi zene, az osztályfőnökök jelenléte, illetve Kiss Attila intézményvezető úr „kísérletező diákként” való részvétele adta. Bár a  fizika törvényei szerint „egy magára hagyott rendszer elemei a rendezetlenségre törekszenek”,  ezeken a rendhagyó fizika órákon  „a magára hagyott diákok mégis a rendezettségre” törekedtek (képek).