Míg a Batsányi végzőseinek egy része az érettségi szóbeli vizsgáján izgult vagy még szorgalmasan készült az eljövendő megmérettetésre, az iskolánk életét az elmúlt évben/években meghatározó projekt is „vizsgázott”. 2015. június 19-én délelőtt 10 órakor került sor a TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0037 számú Csongrádi TErmészetTUDOmányos Diáklaboratórium című pályázat sajtótájékoztatóval egybekötött projektzáró rendezvényére. 

A külső meghívott vendégeket, valamint a tantestület tagjait Kiss Attila intézményvezető köszöntötte. Bevezetőjében a következőképpen összegezte a pályázat eredményét: „A projekt keretében megvalósul egy, a természettudományos oktatáshoz kapcsolódó, kémia, fizika, biológia, természetföldrajz természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas középiskolai laboratórium korszerűsítése és felszerelése, a laboratórium működtetéséhez szükséges humánerőforrás alkalmazása, felkészítése, és továbbképzése, szervezett laboratóriumi foglalkozás keretében általános iskolások fogadása, közép és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások szervezése, szaktanári segédletek, tanulói munkafüzetek kifejlesztése, az eredmények közzététele.” 

A laborban folyó munka egyik legnagyobb erénye a sokszínűség. Ezt bizonyították kollégáink kísérletei is.   

Elsőként, a labor szellemiségét illusztrálandó, Szabó László szakmai vezető rögtön be is mutatta, hogyan képes egy egyszerű savanyú uborka fényforrásként funkcionálni. Nem véletlenül választotta kísérlete témájául a fénytant, hiszen 2015 a fény éve. Bár ő Tóth Árpádot idézte az ebédszünetben („Tanultam én, hogy általszűrve a / Tudósok finom kristályműszerén, / Bús földünkkel s bús testemmel rokon / Elemekről ád hírt az égi fény.”), engem a kísérlet látványossága ragadott meg.

Majd Bedő Tamás polgármester, a diákévek nosztalgiáján túllépve, gratulált ahhoz, hogy a város oktatási színvonalát a labor által egy színvonalas, a 21. sz. elvárásainak is megfelelő létesítménnyel sikerült fejleszteni. Reményét fejezte ki, hogy mindez további vonzerőként szolgál a továbbtanulást tervező diákok számára.     

Dr. Kereszty Ágnes Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerület igazgatójának gondolatait, köszönetét tolmácsolta. Elismerő szavakkal szólt a projektmunkáról.

Majd Tábori Levente látványos kísérlete – keményítőre cseppentett kénsavat – avatott be bennünket a kémia rejtelmeibe és hívta fel figyelmünket arra a hétköznapi életünkben/háztartásunkban is megszívlelendő szabályra, hogy előzetes tájékozódás nélkül nem tanácsos különböző anyagokat vegyíteni.

Gilicze Tamás szenzoros mérésére az extrém sportok kedvelői is felkapták a fejüket. Szemléletesen és laikusok számára is érthetően bizonyította, miért a rugalmas kötél és nem rugalmatlan párja a megfelelő egy „bándzsi dzsámpinghoz”.

Giliczéné László Kókai Mária laboratóriumvezető előadása segítségével átfogó képet kaphattunk a projekt történetéről, a 2014/15-ös tanévben zajlott szakmai munkáról. Láthattuk, hogy a sokrétű tevékenységek, rendezvények keretében nemcsak az iskola tanulói és a kistérség jó néhány általános iskolája, de szinte a város apraja nagyja (Apa Te tudod?/ Anya Te tudod?, Kutatók éjszakája) lehetőséget kapott arra, hogy megtapasztalhassa a kísérletezés örömét, a természettudományokban rejlő izgalmat.

Ez után Szabó László újabb kísérlete következett, bevonva a közönséget: egy mágnes, egy ceruzaelem, egy kábeldarab és egy csavar segítségével mindannyian képesek voltunk egy egyszerű motor megalkotására.

A kísérletező kedvűek ezután két laborfoglalkozáson vehettek részt. Tábori Levente felügyelete alatt szemtanúi lehettünk, hogy intézményvezetőnk, Mucius Scaevolát megszégyenítő bátorsággal, tűzbe tartotta kezét. Természetesen nem szenvedett égési sérüléseket. A társaság másik fele Törökné Török Ildikó vezetésével libaszívet boncolhatott.

A rendezvény állófogadással folytatódott, mely alkalmat adott további kötetlen beszélgetésre.  

A délután során a "Nyitott laboratórium" című programunkon bárki részt vehetett a városból. A helyi újságban is népszerűsített programra főleg kisgyermekek és szülők, nagyszülők érkeztek, új és visszatérő vendégeket is köszönthettünk a laboratóriumban.

Rövid általános tájékoztatás és balesetvédelmi tudnivalók ismertetése után Szabóné Sinkó Tünde tanárnővel a laboratóriumi ásványvízkészítés titkaival és a lakókörnyezetünkből gyűjtött víz vizsgálatával foglalkoztak az érdeklődők. A jól sikerült foglalkozás után már az alsótagozatos kisdiákok is könnyedén összekapcsolták a vízkeménység értékeit a hétköznapok tapasztalataival: a vízkő megjelenéséről, a csaptelepek, vízforralók, vasalók használatáról.

A következő gyakorlat a másik laboratóriumi térrészben zajlott, ahol az emberi szív felépítésének megismerése, madársszívboncolás, és vérnyomásmásmérés valósult meg Törökné Török Ildikó vezetésével.

Az egész nap sikeréért -csakúgy, mint bármelyik másik alkalommal- sokat tettek a kísérleteket előkészítő, a megvalósítást személyes segítségükkel is támogató és az utómunkálatokat végző laboránsaink: Reszler-Fehér Mária és Túri-Csányi Gréta.

Eredményes, sikeres napot és ugyanilyen jellemzőkkel rendelkező projektet zártunk ezen a rendezvényen.