2014. május 26-án rendhagyó biofizika szakköri óra keretében ellátogattunk a Szegedi Tudományegyetem Biofizika (Orvosi fizika) Tanszékére, ahol a 6 fős (9. és 10. biológia-kémia  tagozatos)  diákcsoportnak  Dr. Nagy László egyetemi docens bemutatta a tanszéken folyó oktató-kutató munkát. Bepillanthattunk egy egyetemi laboratóriumba, ahol a fotoszintézis vizsgálatának legmodernebb spektroszkópiai eljárásaival ismerkedhettünk meg.

A laboratóriumi körülmények között  tenyésztett bíborbaktériumok által megkötött fényhullámok hullámhosszát mérhettük, illetve  egy 30 millió forintos „centrifuga”  molekulaszétválasztásának lehettük szemtanúi.  Láthattunk „sterilfülkét”, ahol baktériumok szaporítása és vizsgálata történhet. Hagyományos kuktában „rotyogott” a sterilizálandó készítmény, illetve a baktérim-táptalaj készítés titkát is megtudhattuk. Egykor Törökné Török Ildikó tanárnő, a biofizika szakkör vezetője is itt tanult és kutatott, illetve Tábori Levente tanár úr is a szomszédos kémiai laboratóriumban végezte egyetemi tanulmányait. Hallhattunk  a közeljövőben működését megkezdő Szegedi Lézerkutató Központ létrejöttéről, amely a XXI. század kutatói számára óriási lehetőséget rejt, többek között a ma  még biofizika szakkörös diákjaink számára is.

Megismerkedhettünk a jövő egyik „legfelkapottabb”  tudományágával, a nano-bionikával is, amely bölcsője itt a SZTE-en van. Az e területen kutató szakemberek nanométeres nagyságrendű szerves és szervetlen molekulákkal képesek a napenergiát megkötni, azaz „nano-napelmeket ” képesek megalkotni.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Dr. Nagy László egyetemi docensnek érdekes és segítő előadásáért.

Törökné Török Ildikó