Igaz nem hivatalosan csatlakoztunk a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozathoz, de a helyi érdeklődők számára is szerettünk volna egy rendhagyó alkalmat biztosítani arra, hogy az új laboratóriumban megismerkedjenek néhány természettudományos kísérlettel, méréssel. Így a Csongrádi TErmészetTUDOmányos Diáklaboratórium is várta az érdeklődőket 2014. szeptember 26-án egészen este 10 óráig. Ezzel a rendezvénnyel nyitottunk az érdeklődők szélesebb köre felé, hiszen az ünnepélyes átadás óta eltelt időszakban csak iskolások próbálhatták ki a laboratóriumot. A házigazdák szaktanárok, laboránsok és azok a segítő diákok voltak, akik már az eltelt egy hónapban is kiemelt érdeklődést mutattak a laboratóriumi tevékenység iránt.

Nagyon sok érdeklődőt vonzott ez az újdonságnak számító  program. A látogatók között sokan voltak akik gyerekeikkel együtt érkeztek, de örömmel láttuk viszont volt diákjainkat is.

Aki nem csak szemlélődni szeretett volna, az bekapcsolódhatott a növényi és mesterséges indikátorok vizsgálatába, a cukor katalikus égését valósíthatta meg hamu segítségével. 

Több olyan kísérlet is előkészítésre került, amit akár otthoni körülmények között meg lehetett ismételni: így például egy tojás segítségével a sósvíz és a csapvíz között sűrűségkülönbséget lehetett megtapasztalni, de több, a háztartások veszélyhelyzeteire felhívó kísérletet is bemutattak, mint például a gyertyaoltást széndioxiddal.

Sor került házi szappankészítésre, felhőeregetésre, ásványvíz készítésre, vulkánkitörés modellezésére. Vízvizsgálati módszerekkel és különböző talajtípusok, kőzetek megfigyelésével is ismerkedhettek az érdeklődők. 

Megfigyelhették a jód szublimációját, az alumínium és réz reakcióját lángfestéssel, végezhettek durranógáz próbát, kipróbálhatták a só és homok keverékének szétválasztását a szűrés és kristályosítás módszerével, vagy a fehér foszfor égetését víz alatt.

Az egyik legnépszerűbb kísérlet az volt, amikor a tenyerükön habot tartottak a vállalkozó szelleműek, majd egy gyújtópálca segítségével lángra lobbantották.

Bárki felfedezhette tapasztalati úton a perdületmegmaradás tételét a forgószéken ülve kézbentartott meglendített biciklikerékkel. A robottechnika iránt érdeklődők iskolai robotkészletünk legújabb tagját, az Arduinot nézhették meg működés közben. Kézi és rögzített hőkamera segítségével különböző folyamatok és berendezések, vagy akár saját testünk hőképe is észlelhető volt.  A számítógépes mérési adatgyűjtés iránt érdeklődők szenzoros erőmérést, nyomásmérőt, termoszenzort, ultrahangos távolságérzékelőt próbálhattak  ki.

A biológiához kapcsolódóan élelmiszerek tápanyagtartalmának kimutatására került sor színreakciókkal. Többféle modell (csontváz, minitorzó, és életnagyságú torzó) segítségével az emberi test felépítését, az emberi szöveteket pedig  mikroszkópikus úton lehetet vizsgálni. A szem felépítésének megértését a műanyag modell mellett disznószem boncolása tette teljessé.

Jól sikerült, és  sok érdeklődőt vonzott ez az este. A következő hónapokban több nyitott rendezvényünk is lesz, arra törekszünk, hogy egyéni vagy csoportos érdeklődőknek is lehetőséget biztosítsunk a betekintésre.

Az est sikerének érdekében közreműködtek: Fehér Mária, Gilicze Tamás, Szabóné Sinkó Tünde, Susánszki Anikó, Tábori Levente, Tábori Leventéné, Törökné Török Ildikó és diákjaik: Németh Adrienn, Tóth Viktória, Fórián Szilveszter, Járó Ádám (10.a), Tisza Olivér, Gilicze Kristóf (10.f), Bartók Anikó, Banka Roxána, Rácz Viktória, Benke Sára, Isván Eliza, Tánczos Noémi (11.a),  Blázsik Péter, Kálmán Brigitta (11.f) Bálint Karola, Sebők Attila (12.f). Köszönjük segítségüket!